Facility management

28.11.2017


Facility management jsou služby, které se zabývají poskytováním kompletního servisu v oblasti správy budov a nemovitostí. Cílem poskytovatelů těchto služeb je poskytnutí maximálního komfortu služeb spojených s technickou správou budov či nemovitostí a optimalizací investičních nákladů na jejich opravy, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií. Dále tyto služby zahrnují zastupování klientů vůči třetím osobám, přípravy pasportizací budov, realizaci oprav budov a technologických zařízení, vedení projektové provozní dokumentace, řízení a opravy závad, ale i služby spojené s bezpečností práce a požární ochranou a mimo jiné i služby spojené s ekologickou likvidací odpadů. Cílem Facility managementu je také pravidelné informování klienta o stavu objektu či dodávaných službách.

Služby Facility managementu lze rozdělit do těchto skupin:

  • Služby technické
  • Služby administrativní
  • Služby infrastrukturální


Služby technického rázu zahrnují veškeré služby spojené s bezporuchovým chodem technických zařízeníbudov. Jedná se o technickou správu budovy,údržbu a obsluhu technických zařízení,revize a servisy dle platné legislativy, pozáruční servisy, odborně technické prohlídky a kontrolní činnost, opravy, havarijní službu s garantovaným dojezdem, pravidelný reporting za sledované období a deratizaci či desinfekci.

Služby spojené s administrativním provozem budovyzahrnují  správu objektu, zastupování klienta vůči třetím stranám, zpracování a vedení dokumentace technických zařízení, zpracování a vedení klíčového hospodářství, pasportizaci technologických zařízení, legislativní dohledy a školení z požární ochrany dále z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odpadové hospodářství, optimalizaci provozních nákladů a pravidelný reporting za sledované období.

V neposlední řadě se jedná také o služby zahrnující provozní a doplňkové služby, které zajišťují bezpečnost a plynulý chod nemovitosti a zvyšují také atraktivitu nemovitosti. Pod provozními a doplňkovými službami jsou zahrnuty služby jako například ostraha a recepční služby, ostraha pomocí dálkové ochrany objektů či eventuelní napojení objektu na pult centrální ochrany, dále zahradnické práce, úklid venkovních a vnitřních ploch.  Mezi další poskytované služby patří také zásobování a pravidelné dodávání kancelářských potřeb, vedení skladového hospodářství  a marketing.

Jako jednoho z nejznámějších poskytovatelů tohoto typu služeb v ČR můžeme uvést dceřinou společnost známé bezpečnostní agentury D.I. Seven, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o..

Jako doplňková služba k Facility managementu může být také poskytnuta služba Property Management nebo Energy management.

 

Dobrá bezpečnostní agentura
Schopná bezpečnostní agentura se hledá těžko. Dbáme na to, aby náš seznam obsahoval jen kvalitní a prověřené bezpečnostní agentury, které nabízí profesionální bezpečnostní služby.

Bezpečnostní agentury v ČR
Bezpečnostní agentury poskytují svým klientům důležité služby jako ochrana osob a majetku a ostraha objektů. Bezpečnostní agentury působí nejen v místech jako Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, ale po celém území ČR. Bezpečnostní agentury svým klientům nabízí maximální kvalitu poskytovaných bezpečnostních služeb, proto také na volná pracovní místa upřednostňují prověřené zaměstnance s dlouholetou praxí v oboru bezpečnostní služby.

Publikované články

Náhradní plnění 2012

13.12.2017

Dne 1.1.2012 vstoupila v platnost novela zákona 361/2011 Sb. o zaměstnanosti. Tato novela obsahuje mnoho výrazných změn, které ovlivní ihned po tomto datu fungování prodeje zboží a služeb, které jsou nazývány náhradním plněním.

více »

Facility Management

28.11.2017

V dnešní době jsme obklopeni množstvím cizích výrazů a názvů. V tomto článku Vás seznámíme s výrazem Facility management a vším co je pod tímto slovním spojením zahrnuto.

více »

Náhradní plnění 2017

13.01.2017

S novým rokem Vám přinášíme informace o náhradním plnění. Stále totiž platí povinnost pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podívejte se, jak tuto povinnost splnit v roce 2017.

více »

archiv »