Facility management

 

Kancelářské, obchodní, skladové, bytové a další budovy potřebují pro svůj provoz a udržení dobrého technického stavu řadu služeb. Pokud se toto daří, na konci tohoto řetězce je spokojený nájemce, nebo uživatel.

Facility management

Facility management – správa nemovitostí je komplexní dodávka služeb, za kterou dodavatel nese plnou zodpovědnost. Vy jako klient se již nemusíte starat o podpůrné procesy, které nesouvisí s činností Vaší firmy. Toto vše Vám pomůže zajistit odborný facility management.

Od vypracování koncepce zakázky, po její realizaci a následnou kontrolu je Vám k dispozici jeden partner, který zodpovídá za celou oblast facility managementu. Ten také podává veškeré informace o průběhu poskytovaných služeb.

Technická podpora facility managementu

Údržba a obsluha technických zařízení je prováděna odbornými pracovníky, kteří dohlíží na stavebně-technické části objektu, díky kterým dochází k odhalení skrytých závad a tím k předcházením poruch. Provádějí technické prohlídky např. osvětlení, vzduchotechniky a výtahů a popřípadě provedou jejich revizi a servis. Zastupují klienta při jednání s třetími osobami a dohlížejí na výběrová řízení a konečnou cenu servisních služeb. Toto vše je prováděno v souladu s platnou legislativou.

Co Vám zajistí facility management za profese v technické sféře

 • Instalatérské, zámečnické a topenářské odborníky
 • Energetiky, kteří jednají s dodavateli médií a hlídají optimalizaci odběrů
 • Elektrikáře, kteří se zabývají revizemi a instalací elektrických zařízení
 • IT techniky spravující PC síť
 • Údržbáře, kteří provádí běžné opravy ve venkovních i vnitřních prostorách objektu
 • Techniky elektronických zabezpečovacích systémů a elektronických požárních systémů
 • Havarijní službu s nonstop provozem
 • Odborníky na deratizaci a desinfekci prostor objektu

Administrativní část facility managementu

Správa nemovitostí a její technická část úzce souvisí s administrativní činností. Ať už se jedná o uzavírání smluv, vedení účetní evidence, nebo o platby spojenými s nájmem a vyúčtováním nákladů, odborníci z facility managementu jsou připraveni vše ošetřit. Správa nemovitostí zahrnuje zabezpečení dodávek tepla, vody, plynu a elektrické energie, spolu se zajištěním optimalizace jejich nákladů.

Co Vám zajistí za služby správa nemovitostí a její administrativní část

 • Zastupování klienta vůči třetím stranám ať už se jedná o právní zastupování, nebo jednání s pojišťovnou atd.
 • Technickou inventuru technického stavu a vedení dokumentace technických zařízení
 • Zpracování a vedení klíčového hospodářství
 • Legislativní dohled a školení z požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zajištění odpadového hospodářství (třídění a odvoz odpadu)
 • Optimalizaci provozních nákladů
 • Pravidelný reporting za sledované období a samozřejmě veškeré kontrolní mechanizmy

Infrastrukturální část facility managementu

Pod tímto pojmem se nachází veškeré provozní a doplňkové služby. Správa nemovitostí myslí na Vaše bezpečí, které zajistí pomocí ostrahy, recepčních služeb, nebo napojením objektu na PCO. Vyřeší za Vás oblast úklidu vnitřních i venkovních ploch, včetně zahradnických prací. V zimě si nemusíte dělat starosti s odklízením sněhu. I to facility management zvládne.

Další doplňkové služby

 • Dodej kancelářských potřeb
 • Zásobování
 • Vedení skladového hospodářství
 • Marketing

Dobrá bezpečnostní agentura
Schopná bezpečnostní agentura se hledá těžko. Dbáme na to, aby náš seznam obsahoval jen kvalitní a prověřené bezpečnostní agentury, které nabízí profesionální bezpečnostní služby.

Bezpečnostní agentury v ČR
Bezpečnostní agentury poskytují svým klientům důležité služby jako ochrana osob a majetku a ostraha objektů. Bezpečnostní agentury působí nejen v místech jako Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, ale po celém území ČR. Bezpečnostní agentury svým klientům nabízí maximální kvalitu poskytovaných bezpečnostních služeb, proto také na volná pracovní místa upřednostňují prověřené zaměstnance s dlouholetou praxí v oboru bezpečnostní služby.

Publikované články

Náhradní plnění 2012

13.12.2017

Dne 1.1.2012 vstoupila v platnost novela zákona 361/2011 Sb. o zaměstnanosti. Tato novela obsahuje mnoho výrazných změn, které ovlivní ihned po tomto datu fungování prodeje zboží a služeb, které jsou nazývány náhradním plněním.

více »

Facility Management

28.11.2017

V dnešní době jsme obklopeni množstvím cizích výrazů a názvů. V tomto článku Vás seznámíme s výrazem Facility management a vším co je pod tímto slovním spojením zahrnuto.

více »

Náhradní plnění 2017

13.01.2017

S novým rokem Vám přinášíme informace o náhradním plnění. Stále totiž platí povinnost pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podívejte se, jak tuto povinnost splnit v roce 2017.

více »

archiv »